Vrijwilligerswerk en een uitkering

Vrijwilligerswerk en een uitkering 

U mag onder voorwaarden vrijwilligerswerk doen als u een uitkering heeft.

Voorwaarden vrijwilligerswerk

Uw vrijwilligerswerk mag u niet afhouden van betaald werk. Het vrijwilligerswerk mag ook uw kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag u geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou worden.

Betaald werk en vrijwilligerswerk

Werkt u als vrijwilliger en krijgt u een (passende) betaalde baan aangeboden, dan moet u stoppen met uw vrijwilligerswerk onder werktijd. In uw vrije tijd kunt u wel vrijwilligerswerk blijven doen.

Informeer bij uitkerende instantie

Als u met een uitkering vrijwilligerswerk wilt gaan doen, kunt u het beste eerst contact opnemen met de instantie waarvan u uw uitkering ontvangt. De uitkerende instantie kan u informeren over uw rechten en plichten. Ga direct naar de website van het UWV.

Stimuleringspremie vrijwilligerswerk

Gemeenten kunnen premies geven aan uitkeringsgerechtigden om hen te stimuleren vrijwilligerswerk te doen. De hoogte en voorwaarden voor deze stimuleringspremies verschillen per gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u in aanmerking komt voor een stimuleringspremie. De stimuleringspremie wordt niet van uw uitkering afgetrokken.

Onkostenvergoeding

Als u vrijwilligerswerk doet, krijgt u soms een onkostenvergoeding. De instantie waarvan u uw uitkering ontvangt, kan u vertellen of uw onkostenvergoeding met uw uitkering verrekend wordt.

Hoe zit het met mijn onkostenvergoeding als ik vrijwilligerswerk doe?