Informatie

Een vrijwilliger zet zich in voor mensen of een organisatie. Hiervoor krijgt hij/zij niet betaald. Dat betekent echter niet dat hij/zij geen rechten heeft.

Wettelijk gezien is er echter weinig voor vrijwilligers geregeld. Er zijn geen collectieve afspraken, zoals je die in het bedrijfsleven tegenkomt (CAO’s). De rechten en plichten van vrijwilligers zijn dan ook voornamelijk afhankelijk van de afspraken die ze met de organisatie maken. Daarnaast is er wet- en regelgeving over bijvoorbeeld kilometer- en onkostenvergoeding, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden.