RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Bron: rie.nl

Organisaties met zowel werknemers in loondienst als vrijwilligers moeten een RI&E opstellen. De RI&E heeft in principe alleen betrekking op de werknemers die in loondienst zijn.

Een organisatie waar alleen vrijwilligers werken hoeft geen RI&E op te stellen, tenzij  er in de organisatie gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of biologische agentia. In dat geval moet er een RI&E worden opgesteld m.b.t. gevaarlijke stoffen en biologische agentia. Deze beperkte RI&E hoeft niet getoetst te worden.

Werken de werknemers in loondienst bij elkaar opgeteld voor maximaal 40 uur per week dan hoeft de RI&E niet getoetst te worden. De organisatie kan voor het opstellen van de RI&E kiezen tussen een (branche) RI&E en de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’, een verkorte versie van de RI&E. De ‘Checklist gezondheidsrisico’s’ is speciaal ontwikkeld voor organisaties waar minder dan 40 uur per week betaalde arbeid wordt verricht.