Oekraine helpen, een paar opties

Wat kun jij doen om te helpen?

bron: persbericht Rode Kruis


Geld doneren
Elf samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen onder de naam Giro555. Met het
ingezamelde geld kunnen de mensen in Oekraïne en omliggende landen worden voorzien van
noodhulp.

Spullen inzamelen
Op de website van Vluchtelingwerk zijn een aantal links verzameld die verwijzen naar
verzamelpunten, zie www.vluchtelingenwerk.nl. Via deze kaart is te zien waar bij jou in de buurt
spullen worden ingezameld.
Het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland neemt geen ingezamelde goederen in. Op de verschillende
opvanglocaties wordt geïnventariseerd welke spullen nodig zijn voor de mensen die daar
verblijven. Voor de hulp in Oekraïne en omliggende landen worden goederen zoveel mogelijk
lokaal ingekocht in samenwerking met andere hulporganisaties.


Inzameling medicijnen
Stichting Artsenshulp voor Oekraïne verzamelt en koopt medicijnen in voor de mensen in Oekraïne
en Polen. Zij hebben een verzameldepot in Noordwijk. www.artsenhulpvooroekraine.nl

Onderdak bieden
Als je de mogelijkheid hebt een of meer Oekraïense vluchtelingen een tijdelijk warm en veilig thuis
te geven of in vervoer te voorzien, kijk dan op www.thuisvooroekraine.nl of
www.shelter4Ukraine.eu.


Kom werken bij het Rode Kruis!
Het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland is met spoed op zoek naar een Projectleider,
locatiecoördinatoren en woonbegeleiders die gezamenlijk een opvanglocatie in Amsterdam gaan
runnen. Kijk voor meer informatie op www.werkenbijhetrodekruis.nl of mail
ijanssen@redcross.nl.