Gesprekstechnieken voor vrijwilligers (luisteren, samenvatten en doorvragen)

Elkaar begrijpen en voorkomen van ruis in een gesprek blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Vaak denken we de ander te begrijpen en kleuren dit in vanuit ons eigen referentiekader. Elkaar begrijpen vraagt om een nieuwsgierige grondhouding en de LSD techniek (luisteren, samenvatten, doorvragen) is hierbij heel ondersteunend.

In deze workshop wordt er extra focus gelegd op het leren samenvatten. Bij het samenvatten wordt vaak schroom ervaren. Mensen zijn vaak bang dat ze het niet goed begrepen hebben. Maar ook de timing, wanneer breek je in tijdens een verhaal, blijkt vaak lastig. Toch is juist het samenvatten zo belangrijk, vanwege het wegnemen van ruis.

Wanneer

De workshop vindt plaats op woensdag 22 maart van 19.00 uur tot 21.30 uur op een goed bereikbare locatie in Uithoorn. Locatie volgt na aanmelding.

Inhoud workshop

  • Alle stappen van LSD, luisteren, samenvatten en doorvragen worden geoefend;
  • Het samenvatten krijgt extra aandacht.

De workshop is vooral gericht op praktisch oefenen. Oefenen doen we in een veilige setting, dat wil zeggen in twee- of drietallen. Plezier staat altijd voorop!

Voor wie

De workshop is bedoeld voor vrijwilligers in Uithoorn.

Wat is de opbrengst na de workshop?

  • Je leert de LSD techniek goed in te zetten;
  • Je leert makkelijker samenvatten;
  • Je ontdekt hoe de LSD techniek bijdraagt aan een nieuwsgierige grondhouding.

Trainer

Monique van Coaching Forward is erkend coach, counselor en trainer. Zij verzorgt ook dit jaar weer in het voor- en najaar trainingen en workshops voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Uithoorn voor Elkaar. Voor meer informatie: www.coachingforward.nl.

Aanmelden

Stuur een mail aan: s.ridderhof@stdb.nl